O NAMA

Black Feather Consulting d.o.o. u svojem timu okuplja stručnjake specijalizirane za pojedina strukovna područja. U svojem radu primjenjujemo specifična znanja i iskustvo pretežno u području Financijskog managementa, Svjetovanja i razvoja, Poslovne organizacije, Upravljanja nekretninama, Outsourcing poslovnih procesa, Hotelskog menadžmenta, ‘Integriranog facility menadžmenta’ i Softverska rješenja za upravljanje radnim okruženjem.

Prisutni na području JIE (SEE) pronalazimo optimalna poslovna rješenja za korisnike pritom polažući veliku pažnju prema održavanju visokog nivoa kreativnosti, disciplini u obavljanju definiranih ciljeva, te ljudskosti u odnosima.

KONTAKT

Black Feather Consulting d.o.o.

Žumberačka 7

47000 Karlovac, Croatia

M: + 385 99 644 2777

M: + 385 91 621 5513

E: info@bfc.hr

W: www.bfc.hr

 

Trgovačko društvo upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda u Karlovcu pod matičnim brojem subjekta 080957788;

OIB: 41782949569; Temeljni kapital: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti; IBAN: HR9425000091101426675,

Addico Bank d.d., Slavonska av. 6, Zagreb; Direktor: Marina Kulaš